Практически семинар на тема: „Изграждане на стратегия по управление и развитие на човешките ресурси” се провежда на 19 ноември

Целта на семинара е да изгради практически знания и умения за изработване на дългосрочна и всеобхватна програма за Управление на Човешките ресурси в светлината на целите на Компанията.

Leave a Reply