Представяне на проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”

Начало: Петък, 07 Януари 2011 г. – 13:30 часа
Край: Петък, 07 Януари 2011 г. – 15:00 часа
Място: София, Национален учебен център при БЧК, с. Долни Лозен, Столична община
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Национален учебен център при БЧК
Отворено за медии: Да

На 7 януари 2011 година ще бъде представен проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” и съпътстващата учебна симулация за действия след терористична атака на училище, където ще бъде показана работата на младежки аварийни екипи по спасяване на пострадалите и ликвидирането на последствията.

Събитието ще се състои на 7 януари 2011 година (петък) от 13:30 до 15:00 часа в базата на Национален учебен център при БЧК, с. Долни Лозен, Столична община.

Проектът ще се реализира на територията на Франция, Гърция и България за срок от 12 месеца. Това е първият подобен проект в рамките на инициативата за превенция на ЕС, в който българската страна е водеща.

Водещ партньор на проекта е Националния учебен център при БЧК, а партньори са:

1) Стоп Файър, България;
2) Областна дирекция противопожарна безопасност и спасителни действия – ГАРД, Южна Франция/ Fire and Rescue Service Department at Gard, South France;
3) Община Акрит, Гърция /Municipality of Acrites, Greece.

На официалното представяне ще присъстват представители на партньорските организации:

- инж. о. р. полк. Атанас Стефанов, директор на НУЦ при БЧК;
- г-жа Калиопи Пурсаниду, кмет на община Акрит, Кастория, Гърция;
- полк. лейтенант Лоран Жозеф, началник на направление „Пожарна безопасност и спасяване” към областна дирекция СДИС30-ГАРД, Франция.

Може да потвърдите вашето участие до 18.00 часа на 6 януари 2011 г. (четвъртък) на:

Стоян А. Стоянов

PR Manager
PRoWay Communications Agency

Mob: + 359 (888) 889 811
+ 359 (879) 646 648
E-mail: stoyanov@proway.bg

За Проекта

Главна дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” към Европейската комисия одобри изготвения от Националния учебен център към БЧК проект със заглавие „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”/Modern approaches for prevention amongst children in Europe”, сред 55 подадени предложения. На работна среща в Брюксел, Комисията отбеляза проектът за приоритетен, тъй като предлага изготвянето на интегриран учебен модел и методология за ранна превенция за страните членки на ЕС. Това е първият подобен проект в рамките на инициативата за превенция на ЕС, в който българската страна е водеща.

Резюме: Дейностите от проекта предвиждат създаване на устойчива мрежа от професионални публични институции и организации от страните на ЕС, които да обменят експертни мнения и знания в областта на превенцията срещу природни бедствия и катастрофи по отношение на подрастващите – деца и младежи. Очакваният резултат от проекта е синхронизиране и подобряване на съществуващите учебни методи, създаване на интегриран модел на училищна програма за ранна превенция и обучение срещу бедствия, аварии и катастрофи и действия при терористични атаки. В рамките на проекта ще бъдат създадени 3 демострационни младежки аварийно-спасителни екипа, ще бъдат селектирани 5 училищни екипа, проведени 3 мащабни симулация, пътека за оцеляване, създаден един образователен филм и издадено интерактивно помагало за децата и учениците в основен курс.

 

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1259

Leave a Reply