Представят гледните точки на ученици за „Класната стая на бъдещето” на педагогически форум в Стара Загора

Резултатите от ученическия конкурс „Как си представям класната стая на бъдещето“ ще бъдат показани на педагогическата конференция на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет в гр, Стара Загора. На нея ще бъде представена и интернет-базирана система за обмен на тестове между учители

Leave a Reply