Предстои въвеждането на международния стандарт ISO 25639:2008 “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви” като национален стандарт с превод

Стандартът ISO 25639 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”.

Leave a Reply