Пресконференция по проект „Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите в администрацията на МВнР”

МвНР I 15.02.2014

На 17 февруари 2014 г., от 14.00 часа в Национален пресклуб БТА ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите в администрацията на МВнР за ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”.

Проектът се осъществява по договор № 12-22-66/02.01.2014 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

МВнР кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

Leave a Reply