Пресконференция за предстоящия Форум “За Вашия успех – практически опит от ТОП мениджъри в България”


По време на пресконференцията ще имате възможност да научите повече за бизнес събитието на годината, директно от организаторите. Да получите допълнителна информация за съдържанието на презентациите на лекторите, както и да разберете подробности относно ин share on facebook

Leave a Reply