ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „ОРГАХИМ” АД В РАМКИТЕ НА СТУДЕНТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА „АРХ+2013”

Anett & Co. I 04.07.2013

На 05.07 във Варненски Свободен Университет се открива третото издание на Архитектурна работилница „АРХ+2013”. Основният акцент по време на дните на работилницата е дигиталното моделиране, параметричния дизайн и дигитално производство в архитектурата. Архитектурната работилница "АРХ+" е единствената по рода си в България. Тя има за цел да запознае студентите по архитектура със съвременния софтуер за моделиране Rhinoceros 5 и плъгина за параметричен дизайн Grasshopper. Тези програми са широко използвани по света заради техните възможности за сложно формообразуване и лесното им интегриране в проектантския процес.

На 05.07 във Варненски Свободен Университет се открива третото издание на Архитектурна работилница „АРХ+2013”. Основният акцент по време на дните на работилницата е дигиталното моделиране, параметричния дизайн и дигитално производство в архитектурата. Архитектурната работилница "АРХ+" е единствената по рода си в България. Тя има за цел да запознае студентите по архитектура със съвременния софтуер за моделиране Rhinoceros 5 и плъгина за параметричен дизайн Grasshopper. Тези програми са широко използвани по света заради техните възможности за сложно формообразуване и лесното им интегриране в проектантския процес.
През тази година ще бъде изградена параметрично генерирана стена от блокчета Ytong в двора на университета. Всяко блокче ще има своята уникална позиция и ориентация в стената, така че да се създаде динамично, пластично и скулптурно усещане. Боята за оцветяване на стената е от производствената гама на „Оргахим” АД
Основни спонсори на мероприятието са „Оргахим ” АД и Ксела България.
Организатори на събитието : арх. Христо Топчиев и арх. Емил Бурулянов.
По време на работилницата, представители на Оргахим ще изнесат презентация на тема „Интериорни и екстериорни решения”.
Участието на компанията е част от стартиращ проект за тематични срещи с архитекти и строителни предприемачи в различни градове от страната.
Откриване : 05.07.2013, Варненски Свободен Университет, зала УСК 1
За „Оргахим” АД:
„Оргахим” АД е иновативна и пазарно ориентирана компания, лидер в производството на лаково-бояджийски материали. Цел на компанията е задоволяване на постоянно нарастващите очаквания на клиенти, служители, партньори, акционери и на обществото. Основните ценности, които водят действия на „Оргахим” АД са: предприемачески дух, прозрачност на взетите решения и предприетите действия и социална отговорност. Оргахим комуникира всички свои действия открито, точно и навреме.
 

 

Leave a Reply