Президентът Първанов уважи Тържественото събрание концерт на Икономически университет – Варна

Тържествено слово изнесе Ректорът на ИУ-Варна проф. д.ик.н. Калю Донев. Той проследи историята на висшето учебно заведение от създаването му до наши дни.

Leave a Reply