Продължава разработването на ISO 20121 “Система за устойчиво управление на събития”

Решението за преминаване към третата от петте стъпки в процеса на разработване на стандарти на ISO бе взето по време на втората международна работна среща на комитета, която се проведе на 26-28 април 2010 в Париж.

Leave a Reply