Проект „Непознатата София“ ще бъде представен на 28 юли

По време на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за популяризиране на непознатите, но интересни исторически, архитектурни, културни и художествени места и обекти на територията на град София, както и тяхното развитие като значими туристически обекти.

Leave a Reply