Проект: „Учим заедно, играем заедно, живеем заедно!”

Методологията за нестандартно обучение в мултикултурна среда включва дейности за обучение на ученици между пети и седми клас за създаване на недискриминационна среда и за намаляване на престъпленията и противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.

Leave a Reply