Проектът на стандарта за устойчиво управление на събития ISO 20121 вече e на етап “Обществено допитване"

С развитието на проекта на стандарта за устойчиво управление на събития продължава да нараства и международния интерес към него. Всички участници в събитийната индустрия, както и експерти, имащи опит в разработването на стандарти за системи за управление, могат да предоставят коментари по проекта до 11 септември 2011 г.

Leave a Reply