Проф. Димитър Луджев инициира дискусия на тема „Революцията 1989 г. Трансформацията на политическото представителство и политическата култура” на 14 декември

Тематични експозета ще представят проф. Димитър Луджев, доц. Искра Баева, Андрей Райчев, проф. Николай Василев, проф. Драгомир Драганов, доц. Живко Георгиев, доц. Румяна Коларова, доц. Михаил Груев, Кольо Колев и др.

Leave a Reply