Професионалният PR – митове и легенди

M3 College I Дарина ГАРВАНОВА I 2009-12-21

M3 CollegeВъв връзка с предстоящия едногодишен курс по PR екипът на М3 College иска да „развенчае“ някои понятия. За съжаление имиджът на българския PR е изключително нерадостен по разбираеми причини. Според Стефан Марков, собственик и управител на „Ринамар“ ЕООД, специализирано в управлението на ИТ проекти и ИТ мениджмънт, това се дължи на факта, че пазарът е „изпълнен с непрофесионалисти, които вдигат голям шум около себе си, но пък генерират некомпетентна комуникация (практически всички т.нар. PR на звездите от шоубизнеса), както на неразбирането от страна на медиите за същността на PR като професия и съответстващото негативно описание на различни политически изяви като „PR“.

Казано с други думи, М3 College иска да произвежда бъдещи PR професионалисти, които да наложат професията такава, каквато трябва да бъде! И съвсем логично е да си зададем основополагащия въпрос: „Каква е мисията на PR“? За отговор М3 College потърси мненията на едни от най-големите специалисти в областта. Благодарни сме, че именно те се ангажираха да преподават в предлагания от нас едногодишен PR курс, защото мисията на М3 Communications College е да произвежда бъдещи лидери в сферата на PR!

Ето какво ни казаха те:

„Струва ми се леко претенциозно да се говори за мисия. Пък и PR практиците нямат една-единствена посока. Но като цяло си мисля, че не бива да се забравя тънката граница между почти правилно и правилно. Дяволът се крие в детайлите и когато твоята работа може да повлияе на значителни групи от хора, тогава става дума преди всичко за отговорност, с която трябва да се съобразяваш. При всяко положение тази работа изисква внимателен баланс и поне някаква степен на скрупули при изпълнението й. Не мога да формулирам мисия, но бих казала, че ние трябва да сме на първата линия на социалните процеси, ние трябва да сме тези, които генерират промяната и й акушират да се случи. И е редно да правим това с желанието да е за добро и по най-добрия начин, на който сме способни” (Радина Ралчева, собственик и управител на Go Green Communications и преподавател в M3 College).

„Мисията е нелека – да играе ролята на преводач между езика и нуждите на една организация и тези на нейните публики, да подпомага клиентите си да разберат същността и важността на добрата и ефективна комуникация, да допринесе с безкомпромисен професионализъм за издигането на имиджа на професията“ (Стефан Марков, собственик и управител на „Ринамар“ ЕООД и преподавател в М3 College).

„Да информира своевременно по съвременни начини и чрез осмисляне на комуникационните канали“ (доц. д-р Иванка Мавродиева, тесен специалист по PR, бизнес комуникация и спичмейкинг и преподавател в М3 College).

„PR практикът обикновено работи за компания, институция, политическа партия или сдружение на гражданското общество. Негово професионално задължение е да участва във формулираното и реализирането на мисията на съответната организация. Социалната му чувствителност за случващото се в организацията и извън нея, професионалната етика и морал са ориентирите, по които следи вярната посока. Може всичко това да звучи наивно, но прекрачването на етичните норми най-често се връща като бумеранг върху него и компанията, за която работи“ (Весела Калъчева, мениджър „Връзки с обществеността“ в УД „Синергон Асет Мениджмънт“ АД и преподавател в М3 College).

„Основната му мисия е да намери пресечната точка и най-добрия баланс между интереса на своя работодател/клиент и интереса на клиентите/обществото и така да извлече ползи. Негова основна задача е да комуникира добре, като в това се включва отличното познаване на техниките на комуникация и на публиките, до които достигат посланията. Най-общо, той трябва да оптимизира комуникацията и да изгражда доверие и позитивно отношение“ (д-р Александър Христов, председател на Комисията по етика на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), директор „Връзки с обществеността“ в Корпоративна търговска банка АД и преподавател в М3 College).

За повече информация за преподавателите и за предстоящия курс, моля, посетете нашата страница www.m3college.com .

Автор: Дарина Гарванова, M3 College

Оригинална публикация

Leave a Reply