ПроКредит Банк заедно със свои партньори организира семинари на тема ,,Актуални финансиращи програми: Подкрепата, от която се нуждае Вашият бизнес”

По време на семинарите партньорите на банката – представители на консултантска агенция и гост лектори ще представят същността на Оперативните програми „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” и „Развитие на човешките ресурси” и ще дадат допълнителна информация относно най-атрактивните мерки, заложени в програмите, които биха представлявали интерес за малките и средните предприятия.

Leave a Reply