Проучвания за нагласите на журналистите и блогърите към PR практиките: „Независимите експерти, мениджмънтът и потребителите се ползват с най-голямо доверие от журналистите”

Независимите експерти, представителите на мениджмънта на организациите и потребителите са източниците, на които журналистите имат най-голямо доверие. 67% от журналистите мислят, че PR агенциите помагат за подобряването на комуникацията с компания или институция. 87% от блогърите биха искали да получават информация от PR агенции или отдели.

Leave a Reply