Провежда се Национален Двудневен Семинар: „ФИНАНСИ, ИНВЕСТИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ”

Целта на Събитието е да представи на участниците възможностите за финансиране на тяхната дейност и проекти, като възможности за небанково финансиране – лизинг, факторинг, търговско финансиране; финансиране по държавни програми; финансиране по Оперативните програми на Европейския Съюз. Ще бъде разгледан и проблемът на междуфирмената задлъжнялост в България, както и методите за решаването му.

Leave a Reply