Първи Национален Семинар “КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ”, 13-14.10.2011 г.

От 13 до 14 октомври 2011 г., в столичния х-л “Сити Бест Уестърн” ще се проведе Първия Национален Семинар на тема: “УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”.

Leave a Reply