Първи Национален Семинар „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ”, 8-9.12.2011 г.

Първия Национален Семинар: “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ. СТРАТЕГИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА. ИНДУСТРИАЛЕН И СГРАДЕН МЕНИДЖМЪНТ” – 8 и 9 декември 2011г., х-л „Сити Бест Уестърн”, гр. София

Leave a Reply