Разговор с Николета Даскалова, фондация „Медийна демокрация”

БНР, Преди всички | 17.10.2011

Тема: Мониторинг на медийната среда
Гост: Николета Даскалова, фондация „Медийна демокрация”

Водещ: Още малко на тема избори оставаме. Какво показва мониторинга на медийната среда в контекста на предизборната кампания седмица преди изборите на практика. Данните ще представят изследователите от лабораторията за медиен мониторинг на фондация „Медийна демокрация”. Част от тези данни имаме възможност да чуем и да коментираме с Николета Даскалова от фондацията. Добро утро!
Николета Даскалова: Добро утро!
Водещ: В предишния баланс, ако сте имала възможност… в предишния разговор, прощавайте, имахме възможност да говорим за този дисбаланс президентски-местни избори в полза на първите. Регистрира ли се такъв дисбаланс и във вашите данни? Да започнем може би от тук.
Николета Даскалова: Да, да. Много уместно. Аз слушах с интерес разговора Ви с доц. Христова и абсолютно мога да потвърдя това наблюдение, че е налице много, много силен дисбаланс в отразяването на президентската тематика и на местната тематика. Поне два пъти, така, интереса върху кандидат-президентите е по-силен и по-интензивен от страна на медиите и специално в новинарското пространство и в пресата в сравнение с информацията за кандидат-кметовете. Дори, дори и на ниво сравнение между кандидатите за президент икандидатите за кмет на най-важния град, на столицата. Така че това е наистина един от, така, от важните изводи от мониторинга на…
Водещ: Не беше ли предпоставен този извод, г-жо Даскалова? Защото в самия факт на това, че изборите са две в едно.
Николета Даскалова: Не. Защо да е предпоставен? Не, не е задължително да е предпоставен. Би могло да се отделя и някъде по-балансирано внимание и на едното и другото. Но тук има нещо друго, което е интересно. Когато анализираме сегашната кампания и сегашната медийна обстановка, ние неминуемо правим сравнение с кампанията и обстановката на предишната предизборна кампания. Имам предвид кампанията за парламентарни избори…
Водещ: За парламентарни, да.
Николета Даскалова: … 2009. Да, някак си все още имаме спомена за тази кампания, защото тя беше някак си много силна, много зрелищна по-скоро, изключително на терена на медиите. И тя събуди, така, очаквания, че този много силен предизборен период ще се разгърне и сега, но това не стана. А една от причините за очакването на този силен предизборен заряд е някак си акцентът, който медиите поставиха на миналата кампания на персоналните качества на отделните кандидати. И може би, така, медиите продължиха да търсят този източник на вдъхновение, на готови новини, така да се каже, в персоналните качества на кандидатите и за едните и за другите избори. Но се оказаха, че някак си не случват, поне през тази кампания, не случват на толкова ярки…
Водещ: Измамено очакване. Въпреки че в кандидатурата за президентските избори това би трябвало да бъде много важен елемент. Нали, личността, персоналните качества на кандидатите.
Николета Даскалова: Да. И медиите лично търсят този персонален момент и точно затова се, така, се фокусират върху персоналната кампания, така да се каже. Защото президентската кампания все пак е кампания за една представителна функция, за лице на нацията. Докато в същото време интересът към наистина апетитните кметски постове остава на заден план.
Водещ: Ами, може би той не остава на заден план, г-жо Даскалова, в регионалните издания, където пък това изглежда по-значимото, по-важното за хората, които продължават да живеят в този регион. Нали, освен това, че ще гласуват и за държавен глава.
Николета Даскалова: Да, но дори и в регионалните пространства, поне доколкото може да ги наблюдаваме през новинарските потоци, като цяло, се вижда приоритизиране на президентската кампания и там където има по-силен интерес към местните избори, той е най-вече на основата на, как да кажа, преливане на рейтинг от страна на, на рейтинг и информационна популярност, от страна на политическите лидери, от страна на самите кандидат-президенти и, така, на старите муцуни, да се каже, в политическия живот. Те са тези, които дефилирайки из различните населени места, повдигат наистина популярността на дадения, на дадената община и стават фактор за това тя да бъде по-високо отразявана в медиите.
Водещ: А между другото, Вие днес ще, така, представите своите наблюдения в рамките на тази предизборна кампания за това каква е модата, както Вие я наричате, в предизборната политическа визуалност. Има ли нещо, нещо, което е ново, нещо, което не сме виждали, а така, си струва да бъде отбелязано по отношение на тази кампания?
Николета Даскалова: Ами, когато говорим за политическата визиалност, едно от интересните неща е, че някак си все повече се обръща внимание на лайфстайла, на външния вид, на начина на живот на кандидатите … В същото време пък няма кой знае каква голяма изненада в сравнение с политическата визуалност през предишните избори, през предходната кампания. Най-интересното нещо, което се случи е свързано със заигравките от страна на гражданите и на потребителите на медии с политическите образи, с политическите визии на кандидатите. Това е може би, така, най-интересното и най-забавното в същото време. Политическата визуалност остана, както впрочем и цялото, така, цялото медийно присъствие, остана фокусирано върху един играч, който реално не е кандидат нито за президент, нито за кмет и това е премиерът.
Водещ: Тоест, в този смисъл нямаме особена изненада и промяна? Нали, това не беше неочаквано за Вас и за нас?
Николета Даскалова: Не, не беше. Да, не беше. Не беше неочаквано, но пък, да, се надявахме, че ще има някакви по-интересни тенденции, но така се случи.
Водещ: Добре. Това така се получи просто поради естествения ход на тази предизборна кампания или по ваша преценка, това е следствие на някакви стратегии да стане точно така, защото това би било успешното поведение?
Николета Даскалова: Със сигурност се наблюдава едно стратегическо приоретизиране на фигурата на премиера като водеща фигура и това стратегическо приоретизиране идва от страна на опозиционните гласове. Някак си тези избори създават впечатлението, че те не са толкова между отделните кандидати, а са едва ли не за и против сегашното управление и сегашното статукво. Интересното е, че ако съдим от медийното отразяване и от степента на присъствие, изобщо отделяне на внимание към едни кандидати спрямо други, към едни политически фигури спрямо други, трябва да кажем, че така, приоретизирането е изключително силно на статуквото, на управляващите.
Водещ: А няколко думи, буквално с две изречения. Очакванията за присъствие в интернет пространството по време на тази кампания оправдаха ли се или напротив?
Николета Даскалова: В интернет се случи. Да, това е много интересно. В интернет се случи наистина нещо по-различно, отколкото то се случва в традиционните, така да ги кажем, медии, в класическите, и в пресата и в новинарските потоци. Интернет, някак си нещата се развиваха по-интересно там. Но не във всички зони на интернет. Примерно политическата блогосфера някак си стана по-… как да кажа, по-маловажна за сметка пък на активностите във Facebook. Facebook и изобщо социалните мрежи се оказаха много силен терен за разгръщане на политически дейности, идващи най-вече обаче от страна на самите политически актьори не чак толкова от самите потребители, от самите граждани. И нещо друго, което е интересно – че в рейтинга, който, така, се генерира от потребителите в рейтинг, като одобрение за кандидатите, няма нищо общо с рейтинга, който ни показват социологическите агенции
Водещ: Е, ще се…
Николета Даскалова: Има много голямо, много голямо разминаване.
Водещ: Добре. Това може би е някаква интрига, която си струва да проследим. Да видим кой ще се доближи до истината накрая. Благодаря Ви! Николета Даскалова, фондация „Медийна демокрация” в ефира на „Хоризонт”, "Преди всички".

Leave a Reply