С велошествие стартира „Седмица на екологията” в Бургас

В рамките на Седмицата на 23 септември Община Бургас и Сдружение на Общините от Югоизточен регион организират форум на тема „Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата”. Събитието е в рамките на инициативата „Дни на енергията в Югоизточен район в България”, която от своя страна е част от най-голямото събитие на Европейския съюз, посветено на градовете и регионите – „Отворени дни” /Open Days/.

Leave a Reply