Сборник с материали от дискусиите, проведени по време на Третия медиен панаир „Журналисти на теория, журналисти на практика” ще бъде представен тази вечер от 18 часа

Сборник с материали от дискусиите, проведени по време на Третия медиен панаир „Журналисти на теория, журналисти на практика” ще бъде представен тази вечер (20.10.2009 г.) от 18.00 часа във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Leave a Reply