Сдружение „Отвори очи“ организира семинар на тема „Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки”.

velislava.angelova@gmail.com I 16.02.2015г.

Сдружение „Отвори очи“ организира семинар на тема „Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки”. Водещи на уникалното за България събитие ще бъдат експерти от Националния център по наркомании, утвърдени в сферата психолози и свещеници, осъществяващи социална дейност. Целта на мероприятието е да представи различните методи и допирните точки на два различни подхода в работата със зависими и техните близки- от една страна е утвърденият метод на психосоциалната рехабилитация, който намира широко приложение по света и се практикува от повечето терапевтични общности и центрове за помощ на зависими; от друга страна е методът на духовното обгрижване, който в България засега се осъществява единствено от Православния център за духовно обгрижване на наркозависими в гр. Варна, с ръководител прот. Георги Фотакиев, но чиято успеваемост е многократно по-висока от световно приетия стандарт.
Семинарът ще се проведе на два етапа в конферентната зала на Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил”, гр. Варна на следните дати:
I-ви етап на 23, 24 и 25 Февруари и II-ри етап на 23, 24 и 25 Март 2015.
Събитието е отворено към всички, които проявяват интерес към темата. Поради ограниченост на местата е необходимо желаещите предварително да заявят своето участие на имейл pcdon2004@gmail.com или на тел. 0879113065.
Семинарът ще завърши с тридневна дискусия, в която ще участват екипа и сподвижниците на ПЦДОН- Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота“.  Целта на дискусията ще бъде обсъждане възможностите за развитие и повишаване качеството на услугите, предлагани в терапевтичната програма на ПЦДОН.
Семинарът се реализира в рамките на проект „Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” към Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.
Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота“ е създаден през 2004 г. с цел обгрижване на зависими и нехните близки. Центъра осигурява 24-часова програма за психосоциална рехабилитация на наркозависими. Метода на работа е единствен за страната, съчетаващ традиционните принципи на терапевтичната общност и православните ценности. За периода на дейността си през центъра са преминали повече от 200 зависими, като успеваемостта без рецидив е над 50 %, което надхвърля многократно световните постижения в областта.

Автор:
Велислава Ангелова

Leave a Reply