Седемдесет дни преди началото на Олимпийските игри в Лондон 2012 г., Procter & Gamble обявява „Спортен лагер за твоето дете”

Сто български деца имат възможност да се включат в специалните спортни лагери. София, 18-ти май 2...

Leave a Reply