Седми семинар на Клуба на икономическите журналисти на тема: „България и еврото”

Къде е България по пътя си към еврозоната? Какви ще са последствията за страната ни от евентуално присъединяване? Тези и други въпроси ще бъдат дискутирани по време на семинара "България и еврото".

Leave a Reply