Семинар: “Популяризиране на фирмите, институциите и организациите чрез медиите”, с лектор Анета Алашка, ще се проведе на 29 февруари

PRnew.info БЛОГ I 2012-02-13

Българската стопанска камара организира специализиран семинар на тема „Популяризиране на фирмите чрез медиите”, който ще се проведе на 29 февруари 2012 г., сряда, от 10 до 17:30 часа, в залата на БСК, ул. "Алабин" №16-20.

Обучението е фокусирано върху базисни знания за управлението на вътрешните и външните комуникации на фирмите. Обучението е подходящо за специалисти „Връзки с обществеността” на организации, институции и фирми както и за лица, на които е поверена ролята на говорители.

В рамките на обучението ще бъдат засегнати следните теми:

• Функции и дейности на връзките с обществеността. Аудитории. 
• Комуникационен план на организацията. „Черен ПР”. 
• Комуникацията. Видове, начини и канали за предаване. 
• Новинарска стойност на съобщението. 
• Комуникационни проблеми на организацията. 
• Медиите – същност, типове. Медиа мониторинг. 
• Поведение и външен вид по време на участие в радио, телевизия. 
• Пресконференция и брифинг. 
• Прессъобщение. 
• Комуникации при криза.

След преминаване на обучителната програма, курсистите ще могат да организират дейността на фирмата по отношение на контактите и работата с медиите, както и да подготвят участия в телевизионни и радиопредавания. Участниците в обучението ще могат самостоятелно да подготвят прессъобщения и да планират пресконференции.

Лектор е Анета Алашка – директор на отдел „Връзки с обществеността" в Българска стопанска камара. За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна бланка.

Изпратете я до 24 февруари, петък, на е-mail: ierc3@bia-bg.com.

Такса за участие за един представител от организация е 120 лв. с включен ДДС. За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС. 
Таксата за студенти е 60 лева с ДДС. 
Цената за участие на организации, редовни членки на БСК е 90 лева с ДДС. 
За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.

В таксата е включена кафе пауза, материали за всеки участник, сандвич за обяд и безалкохолни напитки. Таксата се заплаща в срок до 28 февруари 2012 г., след наше потвърждение на регистрацията.

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България:http://www.eventbox.bg/events/2636  

Leave a Reply