Семинар „Енергийна ефективност. Техническа паспортизация” се организира от publics.bg на 24 февруари в София

Лекциите в семинара ще представят новите изисквания към собствениците на жилища в многофамилни сгради според Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергийна ефективност и по специално – необходимостта от обследване и издаване на технически паспорти с цел изпълнение на мерки за подобряване на ефективността.

Leave a Reply