Семинар „Енергийна ефективност. Техническа паспортизация”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24 февруари 2010 г. (сряда)
Къде: София, зала в Бизнес център на бул. „Дондуков” №9
Достъп: Такса участие, с регистрация
Организатор: publics.bg
Официален спонсор: Habitat for Humanity България
Медийни партньори: aktivnipotrebiteli.bg, CityBuild.bg, Списание The Building

Събитието:

Новата онлайн медия за развитие на публичните услуги в България publics.bg организира на 24 февруари в София семинар на тема „Енергийна ефективност. Техническа паспортизация”. Лекциите в семинара ще представят новите изисквания към собствениците на жилища в многофамилни сгради според Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергийна ефективност и по специално – необходимостта от обследване и издаване на технически паспорти с цел изпълнение на мерки за подобряване на ефективността. Семинарът ще представи изискванията към новите собственици, както и начини за изпълнението им, свързани с технически консултации, финансиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Ще се разгледа и темата за използване на възобновяема енергия за отопление.

Лектори в семинара ще са: Николай Сиджимов – директор Habitat for Humanity България; арх. Георги Георгиев – Българска жилищна асоциация; Виолета Ангелиева – Директор дирекция Технически правила и норми, МРРБ; Адрияна Стоянова; Владислава Георгиева – експерт АУРЕ; Севдалина Джабарска, зам.председател на УС, Камара за енергийна ефективност.

Повече информация: www.publics.bg

ПРОГРАМА

08:30 Регистрация

Модул 1. Закон за управление на етажната собственост

09:30 ЗУЕС и енергийната ефективност – как да четем закона правилно и неговите възможности
арх. Георги Георгиев – Българска жилищна асоциация

10:15 Финансиране на енергийна ефективност – перспективите пред ЗУЕС
Николай Сиджимов – директор Habitat for Humanity България

11:00 Почивка

Модул 2. Паспортизиране на сграда

11:45 Техническа паспортизация – що е то и защо?
Виолета Ангелиева – Директор дирекция Технически правила и норми, МРРБ

12:15 Технически паспорт – петте правилни стъпки
Адрияна Стоянова

13:00 Обедна почивка

14:00 Енергийна паспортизация/сертифициране – нормативните изисквания
Владислава Георгиева, експерт АУРЕ

14:45 Енергийна паспортизация/сертифициране – когато изискванията се прилагат на практика
Владислава Георгиева – експерт АУРЕ

15:30 Почивка

Модул 3. Проекти за интеграция на ВЕИ в сгради

16:00 Енергийно обследване
Севдалина Джабарска, зам.председател на УС Камара за енергийна ефективност

16:45 Интеграция на ВЕИ в сградния фонд

17:30 Дискусия и официално закриване

Моля изпращайте попълнените регистрационни формуляри на:
registration@publics.bg

Оригинална публикация

Leave a Reply