Семинар: „Мястото на културата и етноса в социална и психологична работа с деца и техните семейства”, 26.01.2011 г.

Семинар: „Мястото на културата и етноса в социална и психологична работа с деца и техните семейства”, който ще се състои на 26 януари, 2011г., от 10.30 ч., в зала “Мерджан” на Дедеман Принцес София Хотел.

Leave a Reply