Семинар на тема: „Една класа над конкуренцията с бизнес етикет” ще се проведе на 15 октомври

По време на семинара Вие ще се научите: v Как да се разграничите от конкуренцията; v Как да влизате в помещения, където има непознати и как да се държите; v Как да усъвършенствате уменията си за общуване; v Как да се запознавате и да представяте другите.

Leave a Reply