Семинар на тема: "Пенсионната система – икономически измерения; устойчивост и адекватност; дебатът и дългосрочната перспектива", 21.06.2011 г.

Покана за участие в семинар за журналисти

Leave a Reply