Семинар за киберсигурност “Real security in а digital world”, 17-18.05.2012 г.

На 17 и 18 май 2012 г. ще се проведе семинар за киберсигурност “Real security in а digital wor...

Leave a Reply