Сесия “Сблъсъкът между поколенията – PR на съвременното общество” се провежда в ЮЗУ

 www.dariknews.bg | 17.12.2013 

Научната сесия на тема "Сблъсъкът между поколенията – PR на съвременното общество" ще се проведе в УК I на ЮЗУ Неофит Рилски. Инициативата е организирана от майсторския клас по PR в ЮЗУ ”Неофит Рилски” с ръководител доц. д-р Румяна Модева с участието на студенти от специалност „Връзки с обществеността”. Научната сесия е петата, реализирана инициатива в ЮЗУ ”Н. Рилски”, свързана с творческия и научно-изследователски интерес на майсторския клас по PR и студенти от катедрата в извънаудиторна дейност на академичната общност.
Тя е свързана с инициативата на ЕК, посветена на проблемите на младите хора в страните членки на ЕС и взаимоотношенията между поколенията. Научната сесия е композирана съдържателно в три основни панелни теми – Защо сблъсък между поколенията?- история на различията, значение; Поколенческият сблъсък – видове, ценностна система, развитие; Сблъсък или солидарност между поколенията – парадигма на същността и развитието.
Презентациите и съобщенията са разработени на основата на фактологичен материал от съдържанието на съвременната теория за отношенията между поколенията, примери от съвременността и данни, получени от шест месечен мониторинг /май 2013- октомври 2013 г./, свързан с изследване в четири университетски града – София, Благоевград, Пловдив и В. Търново.
В изследването са включени 140 свободно избрани кореспонденти от средата на академичната младеж.
Целта на мониторинговото изследване е да се установи нивото на информираност по познаването на съвременната теория за "Сблъсък между поколенията", да се проучи мнението на респондентите по трите основни теми на настоящата научна сесия и констатира актуалността и значението на взаимоотношенията между поколенията спрямо съвременните ценности. Началото на инициативата е утре от 09.30 часа в зала 114 на УК I.

Оригинална публикация

Leave a Reply