Ще бъдат представени новите възможности за финансиране на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

info@projecta.bg  I 16.06.2014

Новите възможности за финансиране на малки и средни предприятия по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще бъдат представени в София на 26.06.2014. Достъпът до събитието е свободен, след предварителна регистрация.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще предостави на българските предприятия финансова помощ за иновации, технологична модернизация, системи за управление, промотиране на продукти и услуги и други. Очаква се ОПИК да бъде програмата с най-големи реални ползи за бизнеса и с най-голяма конкуренция между кандидатите. На събитието ще бъдат представени и изискванията към проектите и ще бъдат дадени съвети за изготвяне на успешни проекти.

Програмата включва следните теми:
1. Представяне на възможностите за безвъзмездно финансиране на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020
2. Възможности за финансиране на системи за управление на бизнеса по ОПИК. Ползи и ключови фактори за успех
3. Представяне на основни изисквания към проектите и на критериите за оценка по процедурите за технологична модернизация
4. Как показателите на фирмата за минали години влияят върху шансовете за успех
5. Как да избегнем неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания
6. Как да избегнем неодобрение заради ниско качество на проекта

За да има практическа полза за участниците, които планират покупка на дълготрайни активи, събитието е фокусирано върху възможностите за технологична модернизация. Ще бъдат дадени конкретни примери и предложения, с които предприятията да направят своите проекти по-конкурентни.

За допълнителна информация: Проджекта ООД, info@projecta.bg, тел. 02/ 9835324

Автор:
Проджекта ООД
– 

Leave a Reply