Сирма Солюшънс е победител в категория „Развитие на бизнеса“ във Forbes Business Awards

Компанията кандидатства в конкурса с разработеното от нея софтуерно решение за консолидирани лоялни програми – Loyax

Leave a Reply