Служители на „Български пощи” ЕАД от 22 града  преминаха през  квалификационно обучение и обучение по ключови компетентности 

Проектът е осъществен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която чрез своя Център за професионално обучение реализира курсовете, в партньорство с „Български пощи” ЕАД. 70 % от финансирането е осигурено от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Leave a Reply