Специализиран семинар: „Новите работещи маркетингови модели в сектора на недвижимите имоти“

Специализираният семинар ще представи последни маркетингови техники и практики за увеличаване на продажбите и постигане на по-голяма конкурентоспособност.

Leave a Reply