СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „РЕАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО – РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ИКТ БРАНША В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАБОТЕЩО Е-ПРАВИТЕЛСТВО”

Срещата цели чрез публичната дискусия между представителите на държавната администрация и ИКТ бранша да се очертаят ясни стъпки, чието предприемане е жизнено необходимо за бизнеса и държавата като цяло.

Leave a Reply