Среща на Apeiron Academy Клуб Вътрешен комуникатор на тема: „Събитийният мениджмънт като част от програмата за вътрешни комуникации на организацията” се организира на 8 април

Специален гост на срещата е Мелина Петкова, Координатор Комуникации и Потребителски Център в Данон Сердика АД, която ще въведе участниците с казус от вътрешни комуникации.

Leave a Reply