Становище на браншовата организация на PR бизнеса у нас – Българска асоциация на PR агенциите (БАПРА), относно обществена поръчка, спечелена от „КЕЙ ЕМ КОМ” ООД

MyPR.bg I 29.08.2012

На вниманието на:
Г-н Бойко Борисов
Министър Председател, Република България

Копия до:
Г-жа Румяна Бъчварова
Началник на кабинета на Министър Председателя
Г-н Томислав Дончев
Министър по управление на средствата от ЕС
Г-жа Зинаида Златанова
Ръководител на Представителство на Европейската комисия в България
Копие до:
Български електронни и печатни медии

СТАНОВИЩЕ
Относно: Обществена поръчка, спечелена от „КЕЙ ЕМ КОМ” ООД, разследвана от Прокуратурата на Република България

29.08.2012 г., София

Уважаеми г-н Министър Председател,

Тази година Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) започна конструктивен диалог с правителството с препоръки за въвеждане на ефективни правила за избор на доставчици по комуникационните кампании по проекти, финансирани от европейските фондове, изпълнявани по ЗОП. В последно време ставаме свидетели на спорни практики, които подлагат под съмнение както прозрачността при изпълнението на обществени поръчки, така и професионализма и етичността на целия PR бранш. Ето защо вярваме, че намесата на БАПРА е навременна и има потенциал да подобри ефективността при осъществяването на обществени поръчки.

Като единствената браншова организация на PR бранша ние категорично не одобряваме порочните практики при реализиране на обществени поръчки, етикетирани като комуникационни кампании. Нашата позиция е, че те оставят съмнение в обществото и европейските институции за неефективно изразходване на финансовите средства, предоставени от ЕС. Подобни практики ограничават възможността на гражданите на Република България да се възползват от правото си на информираност, както и спад на доверието в държавните институции в България и Европейския съюз. Не на последно място, изборът на новорегистрирани фирми, представящи се за агенции, които не притежават необходимата професионална експертиза и капацитет, води до разрушаването на имиджа на PR професията сред българската общественост и поставя под съмнение етичността и целесъобразността на избора.

Ние искаме да продължим конструктивния си диалог с правителството. За тази цел апелираме към държавните институциите да спазват Препоръките за организиране на комуникационни кампании по Закона за обществени поръчки (ЗОП), създадени и предложени от БАПРА и допълнени и подкрепени от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (БАМОР) и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Във функциите си на браншова организация БАПРА заявява, че иска да продължи диалога си с правителството за коректното и етично организиране, провеждане, оценяване и изпълнение на обществени поръчки и ще информира своевременно обществото, националните и международни институции за възникнали нередности.

С уважение,

Александър Дурчев, Председател БАПРА
Николай Неделчев, Заместник председател БАПРА
Деница Сачева, член на Управителния съвет
Мария Гергова, член на Управителния съвет
Любомир Аламанов, член на Управителния съвет
Максим Бехар, член на Управителния съвет
Мартин Дановски, член на Управителния съвет

Оригинална публикация 

One Response to “Становище на браншовата организация на PR бизнеса у нас – Българска асоциация на PR агенциите (БАПРА), относно обществена поръчка, спечелена от „КЕЙ ЕМ КОМ” ООД”

  1. Всеки иска да е ПР в България | Калинките Says:

    [...] представители на PR бранша в България? Това е становището на браншовата организация на PR бизнеса у на… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in [...]

Leave a Reply