Стартира кампанията „Добро утро, работа!” на Next Level College

Кампанията се състои от шест курса: “Планиране на кариерата”, “Представяне на таланта”, “Умения за добра работа”, “Работа на свободна практика”, “Работа в проекти” и “Работа в институции на ЕС”.

Leave a Reply