Стратегическо партньорство между „Делтасток“ и румънската „Карпатика Инвест“

Инвестиционният посредник „Делтасток“ АД обявява подписването на договор за стратегическо партньорство с румънския инвестиционнен посредник „Карпатика Инвест”.

Leave a Reply