Събитиен маркетинг по време на криза или как да прескочим бариерата с партньорство и „зараза”

Тенденции при събитийния маркетинг по време на криза.

Leave a Reply