Съобщение от Информационна агенция и Пресклуб „София прес”

Информационна агенция и Пресклуб „София прес” I 20.12.2010

По повод появилите се съобщения в интернет, че Алексей Петров е сринал финансово агенцията, като не й е платил 38 000 лева за информационно обслужване, уточняваме следното:

1. Екип на агенцията организира пресконференция на Алексей Петров на 26 –ти ноември в неговия дом на ул. „Арарат” 12, за което той ни дължи суми по официални тарифи за организиране на пресконференция и други услуги извън залата на Пресклуб „София прес”. Точната сума по фактура е 1965 лева без ДДС.
2. Разпространеното по-късно интервю бе по повод идеята на проф. Милен Семков да организира Инициативен комитет за издигането на Алексей Петров за кандидат за президент. За това Агенция „София прес” не калкулира суми.
3. Пресклуб „София прес” и Информационна агенция „София прес” са отделна и самостоятелна юридическа структура, наемател и ползвател на името от Сдружение „Агенция София прес”.
4. Пресклубът и Информационната агенция се стопанисват от независими журналисти, които със собствени сили създават нова медия и предлагат затворен цикъл на медийно обслужване – публични събития, новини и ПР услуги.

20.12.2010 Г. ЕКИПЪТ на Информационна агенция „София прес”

Leave a Reply