Съобщение за пресконференция на тема: “Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца”, 13 януари 2010 г.

Пресконференцията е по повод традиционния “Европейски Ден за здравословно хранене и готвене с деца” – Инициатива на Представителството на Европейската комисия в България и Евро-Ток България /Европейското сдружение на професионалните готвачи/.

Leave a Reply