Създава се „Общество на пострадалите от произвола на монополите”, 6.02.2011 г.

В пресконференцията ще вземат участие и ще разкажат за идеите и целите на новата инициатива представители на Гражданско движение ДНЕС – инициатор за създаването на „Обществото на пострадалите от произвола на монополите”, граждани от цялата страна, експерти и популярни личности - Янка Рупкина, Камелия Тодорова, Йордан Караджов, Дани Милев и др.

Leave a Reply