Кръгла маса на тема журналистика, пиар и пропаганда

www.aej-bulgaria.org I 15.04.2015г.

Катедра „История и теория на журналистиката” на ФЖМК организира  кръгла маса на тема „Журналистика, пиар, пропаганда. Пожарникари или подпалвачи?“ на 17 април 2015 г., зала 13, ФЖМК от 10.00 ч. Целодневното събитието се реализира с подкрепата на  фондация „Фридрих Еберт”.

Програмата включва три панела – „Обществени паники… Кой има пръст в раздухването им?“, „Социално напрежение и страхове… Помагат ли медиите и пиарът за потушаването им?“ и „Как медиите и пиарът влияят върху общественото мнение?“. Сред лекторите са утвърдени журналисти и медийни експерти. Повече информация и подробна програма ще намерите тук.

 

Оригинална публикация

Разговор с Николета Даскалова, Фондация „Медийна демокрация”

БНР, Преди всички | 17.10.2012 
 
Тема: Изследването Балкански медиен барометър
Гост: Николета Даскалова, Фондация „Медийна демокрация”

Водещ: Фондация „Фридрих Херберт” и фондация „Медийна демокрация” днес представят резултатите от изследването „Балкански медиен барометър, България 2012”. Заедно с колегата Светла Кузманова, поканихме Николета Даскалова от фондация „Медийна демокрация” да ни каже поне част от резултатите от това изследване. Николета Даскалова е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, г-жо Даскалова.
Николета Даскалова: Здравейте.
Водещ: Светла Кузманова е на другия телефон, защото падна жертва на безумния софийски трафик и в момента е някъде по трасето, между дома си и радиото. Здравей, Светла.
Репортер: Добро утро и от мен. Но да започнем все пак с балканския медиен барометър. Да кажем в началото, че България е втората страна от Югоизточна Европа, в която се провежда това изследване. Втората след кого, г-жо Даскалова?
Николета Даскалова: Втората след Босна и Херцеговина. Всъщност балканският барометър стартира съвсем наскоро като пилотният барометър беше в Босна и Херцеговина, в края на миналата година, есента. Българското изследване е второто и го проведохме тази пролет, но…
Репортер: И сега за първи път в България, нали така?
Николета Даскалова: За първи път в България, но поп принцип анализът, който се казва медиен барометър, не е нещо напълно ново. Фондация „Фридрих Херрберт” го прави вече от 2004 г. в три континента, над 30 държави. В някои от тях се повтаря за 4 път се прави. При нас сега стартираме.
Репортер: И къде сме ние сред тези 30 държави? Как изводите в този доклад се вписват сред останалите, спрямо другите държави, къде сме?
Николета Даскалова: Вижте, първо искам да уточня, че методиката на провеждането на това изследване, включва съобразяване с националния контекст и континенталния контекст, в който се анализира медийната среда. Всъщност този медиен барометър е една система за оценка и мога да кажа, самооценка на медийната среда, която я дават представителите на медиите, от една страна и представители на гражданското общество, граждански активисти, които не работят пряко по проблеми, свързани с медиите. Така че от една страна имаме вътрешната гледна точка на практикуващите в медиите, от друга страна , външната гледна точка на гражданския сектор.
Водещ: Любопитно ми е, голяма ли е разликата между оценката и самооценката на медиите в България?
Николета Даскалова: Всъщност това цялото, което правим, е самооценка. Да, всъщност можем да говорим дали има разлика между оценката, която си дават сами на себе си медийните професионалисти и…
Водещ: Точно така, да.
Николета Даскалова: Да, да и оценката, която дават представители на гражданското общество. И двете групи са много критични към ситуацията в България конкретно, като може би, по отношение на качеството на професионалните стандарти, това е една от проблемните области, една от четирите проблемни области, които анализираме, представителите на гражданското общество, като че ли са малко по-критични към това, което те потребяват като медиен продукт, като съдържание в медиите.
Репортер: Като цяло, негативна ли оценка получава страната ни, относно медийната свобода в държавата?
Николета Даскалова: Да, да. Като цяло, оценката е негативна. Изобщо докладът е изпълнен, докладът, който ще представим днес, е изпълнен с много критики, но това Някакси не ни учудва. Предполагам, че и вас не ви учудва. Н фона на наистина засилените критики през последните няколко години към медийната среда в България, конкретно към свободата на медиите, възможността да изразяваме свободно мнение, зависимостите, по-скоро към липсата на достатъчно независимост от политически и корпоративни интереси и т.н. Тези неща ги повтаряме. Т.е. преповтаряме наблюденията, но това не го правят външни анализатори. Това го прави самата среда. Плюс това, самото изследване представя една много детайлна картина на медийната система в 4 основни нейни структурни компонента. Това са свободата на словото, свободата на медиите, от една страна. От друга страна, независимостта, плурализма, разнообразието в средата като цяло. Една зона, която предполагам, на вас ви е интересна, ролята на обществените оператори и тяхната регулация.
Репортер: Как стои там въпросът?
Николета Даскалова: Има критики, но нещо, което е положително и предполагам, че ще ви зарадва е, че като цяло оценката, която се дава на обществените оператори като представяне на по-безпристрастни и по-обективни картини на обществото и по-специално на новините и публицистичните предавания е по-високо, в сравнение с общия фон на ширещи се пристрастия в повечето медии. Така че вие правите добро впечатление, на фона на едно наистина слабо ниво като цяло.
Водещ: Да, Светле?
Репортер: Мислех само да попитам, понеже „Репортери без граници”, тяхната констатация на няколко пъти вече се повтаря през годината, че страната ни е на 80-о място по свобода на словото, правейки се паралел с констатацията от преди няколко години, че бяхме на 35-о, т.е., че разликата е драстична. Дали тук се прави някаква своеобразна класация?
Николета Даскалова: Тук класацията трябва да се направят още изследвания. Да се повтори във времето, за да видим как се придвижва, защото това е, пак повтарям, се прави за първи път и е пилотно.
Репортер: Да.
Николета Даскалова: Но по отношение на свободата на словото и на свободата на медиите, всъщност се анализират няколко фактора. От една страна, това е законовата рамка, доколко тя е добре и доколко гарантира свобода на словото и свобода на изразяване. От една страна, това е така. Има консенсус, че като цяло законодателната рамка е добра, но на практика приложението, правораздаването и упражняването на свободата на словото са на много по-лошо ниво. Така че имаме конфликт между една формално добра нормативна среда и практикуването на практика.
Водещ: И нейното прилагане. И на финала, г-жо Даскалова, може би да ни кажете, имат ли ухо медиите за тези доклади и за тази трайна низходяща тенденция или просто ги приемат за сведение и процесът си продължава?
Николета Даскалова: От опита ни на нас като фондация, с колегите, с които сме работили това да оповестяваме различни резултати, непрекъснато правим мониторинг на средата. Изнасяме наистина неприятни, критични констатации. Има ухо. Тези неща добиват публичност. Проблемът е, че в определени медии добиват … публичност. Просто наблюдаваме, че едни медии избират да представят едно, други друго от критиките, които поднасяме. Но има и нещо друго много тревожно, което мога да го споделя като сравнение между състоянието в България и състоянието в други страни, на фона на различните барометри, които са правени и това е, че в България българската медийна среда има едно много ниско ниво на солидарност между журналистите, както и на синдикална защита, така и на професионална защита и професионална солидарност между колегията. Има някак си едно криворазбрано чувство на конкуренция, това, което споделят участниците в този барометър. Много е тъжно, че единственият, как да го кажа, единственият повод, по който се обединяват ваши колеги, изобщо гилдията като цяло, това е, когато ваш колега е тежко болен. Представете си, колко наистина тъжно е положението.
Водещ: Много тъжна констатация. Никакви други допирни точки, освен човешките трагедии. Още резултати от изследването ще разберем от Светла Кузманова, която ще присъства днес на представянето на доклада „Балкански медиен барометър. България 2012”. Благодаря ви за това включване. Николета Даскалова от Фондация „Медийна демокрация”.         

Интервю със Светослав Терзиев, журналист от в. „Сега”

БНР, Нещо повече | 27.02.2012 

Водещ:Добър ден на колегата Светослав Терзиев от в. „Сега”. Колега Терзиев, днес конференция, мисля, че на фондация „Фридрих Еберт”, не знам и на кого друг…
Светослав Терзиев:…СБЖ.
Водещ:И на СБЖ, добре. „Професионалните стандарти в българската журналистика”, нали така, а не изобщо в журналистиката.
Светослав Терзиев:Да.
Водещ:Добре, първо, има ли я журналистиката у нас, има ли почва тя сега у нас? И второ, ако има журналистика, има ли професионални стандарти в нея?
Светослав Терзиев:Има я и журналистиката, тя съществува отдавна, има и богата история, но е на изчезване. Защото журналистиката по обективни причини, не само разбира се действащи в България, но и въобще, преживява тежък период на трансформация и на обща криза. Което е свързано с невъзможността и тя да се самофинансира пряко от своя пазар, от информационния пазар, т.е. от обществото. Журналистиката все повече се превръща в безплатна професия, в хоби и по тази причина тя олеква, тя става евтина, медиите стават лесни за купуване, защото отслабват, и съответно с тях се злоупотребява. Тъй като нямат опора в обществото, те и не носят толкова вече отговорност към него.
Водещ:Доста точно казано. Ти беше медиатор-анализатор на тази конференция, нали така?
Светослав Терзиев:Аз бях един от докладчиците.
Водещ:Докладчици. Добре и докъде стигнахте там на конференцията? Има ли наистина твърди, стабилни професионални стандарти, спазват ли се те?
Светослав Терзиев:Стандарти има, те са написани, но те са като законите, ако не се прилагат, си остават на хартия.
Водещ:Добре, аз съм казал, че нито един от законите в България не се спазва, включително Конституцията, така че ако са като законите…
Светослав Терзиев:Това е бедата. Всъщност стандартите са познати и журналистите много добре разбират каква трябва да бъде тяхната отговорност пред обществото, защото в крайна сметка журналистиката не е нищо друго, освен пазител на човешкото право на информация. Т.е. тя е защитник професионален на едно основно човешко право, което е гарантирано с други закони. Както да кажем лекарите са пазители на правото на здраве или…
Водещ:И на живот даже, да.
Светослав Терзиев:Но става така, че журналистите, вършейки своята работа, все повече я вършат доброволно. Защото обществото има нужда от техния труд, но няма как техният труд, не е измислен механизъм да се заплаща вече в ерата на интернет. Традиционните медии изчезват. И се превръщат в електронни издания, които много си приличат, защото са мултимедийни, които обаче не могат да се самофинансират. Какво обаче това означава? Това означава, че издатели, които имат друг бизнес, които се занимават с някаква друга търговия, могат да отделят средства да закупят медии заедно с целия им състав и да ги употребяват за свои цели.
Водещ:Това преобладава, така ли?
Светослав Терзиев:Ами всичките сериозни медии, които заслужават да бъдат наричани така, в момента са от т.нар. корпоративен тип. Т.е. те не се самоиздържат от това, че извършват журналистическа работа. Те са притежание на собственици, които имат друг бизнес и които могат да отделят средства, за да добавят недостигащите средства за издателска работа, за журналистическа работа, за медийна дейност. И това води до много условности. Защото онзи, който се е нагърбил с медии, си дава сметка, че навлиза в територии, които могат да го поставят в конфликт с влиятелни кръгове, в конфликт с властта, в конфликт с други търговски среди. Защото журналистите са призвани да защитават общият интерес на обществото да бъде информирано, да знае какво се случва в него. Докато всички онези кръгове, включително и властовите, имат интерес едно или друго да не достига до обществото, да не се знае, за да не бъдат контролирани, съответно да няма натиск върху тях.
Водещ:Стана ли днес дума за войните, които избухнаха в т.нар. медийни среди, в медиите тук?
Светослав Терзиев:Стана дума, защото те послужиха по-скоро като илюстрация, макар че съвпадението беше случайно. И амбицията да се създава нов съюз на издателите е много показателна, защото става дума за съревнование точно между такива корпоративни кръгове, които в крайна сметка виждаме, че борбата между тях не е за журналистическата етика и за медийните стандарти, въпреки че се провъзгласява и такава…
Водещ:Не е.
Светослав Терзиев:А по-скоро борбата е еднопосочна, кой да стои по-близо до властта, така да се каже до дясното коляно на властта, за да ползва облагите. И ако проследим, ще видим, че новоучреденият съюз е съставен главно от медии, които са близки или се финансират по някакъв начин от Корпоративна търговска банка, в която пък са концентрирани капиталите на държавните предприятия. И по този начин банката косвено фактически установява държавен контрол над въпросните медии и съответно неслучайно те са най-благосклонните към властта, най-хвалебствено е тяхното настроение към властта, и което е още по-важно – няма значение кой е на власт. Във всеки момент, в който се смени партията или лицето, което е на власт, те могат да сменят на 180 градуса своята политика, както се видя през лятото на 2009г. От другата страна са медии, които се издават главно на търговски принцип, т.е. от издатели, упражняващи друга дейност, които обаче имат интерес също да са близо до властта, за да не се пречи на другата тяхна дейност. Те са зависими от лицензии, зависими са от регламенти, от обществени поръчки. Имат притеснения понякога, когато се правят проверки за техните операции финансови и т.н. Т.е. те предпочитат да не са в конфликт с властта. И се оказва така, че и двете групи издатели на практика са заинтересовани от добри отношения с властта и много по-малко са заинтересовани да разобличават пред обществото онези безобразия, които се случват всекидневно.
Водещ:Добре, с едно изречение?
Светослав Терзиев:С едно изречение картината е много печална и перспективата не е за подобряване. Затова, за да се спаси по някакъв начин журналистическият образ и да не се превърнат журналистите в пиари, т.е. в платени пропагандисти…
Водещ:Това е ужасно, това е ужасно! Няма ли такава тенденция журналистите да стават пиари?
Светослав Терзиев:Това е много силна тенденция. Тя се вижда още от факултетите, където две трети вече от студентите изучават PR и само една трета журналистика. Но се наблюдава и в медиите, защото много от медиите се държат точно като пиари. И за да не се стига до това падение, което ще бъде много жалко и не само за журналистиката, не само за медиите, но и въобще за обществото, защото то ще бъде лишено от своето основно право да бъде информирано, би трябвало да се потърси и някакъв баланс, някаква контратежест, така че журналистите да не бъдат просто предмет на покупко-продажба, както става сега, а и самите те да имат своя глас. Може би чрез СБЖ, но чрез трансформиране на тази организация, която е творчески съюз в по-силна синдикална организация.
Водещ:Синдикална, това съм го искал преди 22 години. Благодаря!         

Петко Хубчев: Медиите са загубили статуса си на четвърта власт у нас

БНР I Светослава КУЗМАНОВА I 27.02.2012

Не за първи път Фондация "Фридрих Еберт" и Съюзът на българските журналисти дискутират състоянието на репортерската професия у нас и не за първи път констатират наличието на сериозни проблеми и ако през април миналата година координаторът на проекта от фондацията Петко Хубчев твърдеше, че медиите са загубили статуса си на четвърта власт у нас, то днес беше още по-критичен, назовавайки няколко проблема. Според него натискът върху медиите е в три посоки: извиване на ръце чрез парите за реклама, изпращане на есемеси до главните редактори и директно включване в ефир и даване указания на водещите как да водят предаването и за какво да говорят. Такава намеса в медиите е непозната в цял свят, каза той.

Снежана Тодорова, която е главен секретар на Съюза на българските журналисти, започна директно с една провокация, започнала преди дни и разделила гилдията за пореден път:

В една електронна медия бе разкъсан един от нашите вестници. Нещо, което е недопустимо и което нарушава грубо етичните права и норми в журналистиката. Мисля си, че на днешната среща би следвало не само да си отговорим на въпроса защо златният телец победи в много случаи моралните устои на този кодекс, защо журналисти се подават на политически, икономически и корпоративен натиск, защо една агресивна посредственост се представя като донкихотсво?

Според журналиста Светослав Терзиев журналистиката се превръща все повече в пиар услуга, а деформацията и извращенията са сполетели гилдията.

Целия репортаж чуйте в звуковия файл.

Оригинална публикация

 

Журналисти искат правила срещу медийните монополи

в. Труд | 09.04.2011

"Монополизмът в медиите – заплаха за свободното слово и демокрацията. "Над тази гореща тема разсъждаваха вчера журналисти от вестници, списания и електронни медии. На кръгла маса в БТА ги събра Съюзът на българските журналисти и фондация "Фридрих Еберт".

"Една медийна група държи 80% от вестниците. От началото на прехода не е имало толкова едностранно отразяване на политическите процеси", откри дискусията Пенчо Хубчев от фондацията.
По-късно журналистката Ива Николова (виж на съседната страница статия от нея) назова имената на монополистите – Ирена Кръстева и Делян Пеевски. Тя обаче уточни, че те са подставени лица на собственика на една банка.
"Монополите в медиите се появиха, защото изданията не могат да се финансират от собствената си дейност. Тиражите им падат, което означава, че са загубили финансовата подкрепа на обществото", тази теза разви коментаторът от вестник "Сега" Светослав Терзиев, който обобщи, че благодарение на тези нови икономически условия става възможно купуването на медии"на килограм".
"Унизително е да се работи в групата на Ирена Кръстева", допълни Терзиев. Корпоративна търговска банка финансира изкупуването на медиите чрез парите на държавните предприятия, фактически държавата има интерес да финансира монополизъм, защото тези медии стават удобни и послушни, разви тезата си журналистът.
В етичния кодекс на гилдията у нас няма "клауза на съвестта", каквато съществува във франция, даде пример Терзиев и обясни, че когато някой журналист не е съгласен с линията на новия си собственик,той е свободен да напусне, но следва да получи обезщетение, с което да се издържа, докато си търси работа.
Каква клауза на съвестта, като тези хора нямат съвест – възкликна Велислава Дърева. Според нея най-безопасно и лесно се правят стачки в държавните медии. "Аз лично съм организирала протест във в. "Дума", защото един от предишните собственици се опитваше да въведе цензура", спомни си тя. Резултатът – 17 уволнени журналисти. Самата Дърева е уволнявана 13 пъти.
Като хора с някакви остатъци от достойнство трябва веднага да предприемем действия, с които да принуждаваме, да притискаме власт, опозиция, политици и общество да се въведат стандарти, които няма да позволяват на тайни субекти под масата да протягат пипалата си към онова, което крепи демократичния статус на обществото – медиите, призова Ива Николова, която в момента е директор на студио "София" на Нова българска телевизия. Тя разказа, че медиите вече търгуват с влияние. Затова се появи и дежурната фраза, когато колеги журналисти обсъждат дадено събитие: "Това при нас няма да мине." Групировката на Ирена Кръстева и Делян Пеевски обаче не била виновна за господстващото си положение, то й било поднесено.
Според Ива Николова нашествието на медийния монопол все още може да бъде спряно. Инструментите за това обаче са в ръцете на държавата – проверка от Националната агенция по приходите, промени в закони, прозрачност в собствеността.
Радиожурналистката Розита Попова призова журналистическите колегии да настояват техните издатели да подпишат колективни трудови договори. Всички участници в дискусията се обединиха около мнението, че трябва да се възроди солидарността в журналистическата гилдия, защото сам човек се удря по-лесно.
***
Текст под снимка
Светослав Терзиев, коментатор на в. "Сега", Милен Вълков, председател на СБЖ, Снежана Тодорова, главен секретар на съюза, Пенчо Хубчев, програмен координатор на фондация "Фридрих Еберт" в България, и Ива Николова, директор на студио "София" на Нова българска телевизия (от ляво на дясно), се включиха в дискусията за монопола на медиите. Снимка Пламен Стоименов

Стр. 16

 

Журналисти: Медиен октопод пълзи към “Труд” и “24 часа”

в. 24 часа | Диана КЪНЧEВА | 09.04.2011

Журналистът Светослав Терзиев, шефът на СБЖ Милен Вълков, секретарят на съюза Снежана Тодорова, Пенчо Хубчев и Ива Николова (отляво надясно). Снимка БТА

Истински октопод е пропълзял в нашата медийна среда и се опитва да превземе и последния бастион – вестниците "Труд" и "24 часа", заяви журналистката Ива Николова. Тя бе един от лекторите на дискусия за монополизма в медиите като заплаха на свободното слово и демокрацията.
Форумът бе организиран от СБЖ и фондация "Фридрих Еберт". Идеята за него била доста отдавна, но събитията от последните две години ги убедили, че е необходимо да се говори повече за това, тъй като темата за монополизма в медиите излиза все повече на дневен ред, обясни Пенчо Хубчев, представител за България на фондация "Фридрих Еберт".
Според Николова скандалът в бившата пресгрупа в момента е точно заради това – че една медийна групировка прави подмолен опит да вземе част от собствеността на "Труд" и "24 часа" – това е групата на Ирен Кръстева и синът й Делян Пеевски. Николова обаче смята, че не е справедливо да се споменават само техните имена, тъй като те са подставени лица на една банка, в която повечето държавни фирми си държат парите.
Защо всеки от нас трябва да финансира този погром върху медиите, попита журналистката, която преди време напусна "Политика", веднага след като вестникът стана част от империята на Ирена Кръстева.
Според Николова медийната среда започнала да се извращава, когато собствениците решили, че не просто защитават обществения интерес, а творят действителността в България и преминали на страната на управляващите. Затова тази групировка, която в момента тъпче и бесува не е виновна, просто й го поднесоха на тепсия, добави Николова.
Според нея обаче собствениците не оправдали доверието, защото не могли да свършат работата – единият вестник е с тираж от 2000 бр., а в."Монитор" се преподавал във Факултета по журналистика като пример за антижурналистика.
Наш дълг е да почистим тази медийна октоподна среда и да принудим политиците и обществото да въведат стандарти, които да не позволяват на тайни субекти да протягат пипалата си към медиите, призова Николова, която сега е директор на софийския клон на Нова българска телевизия.
Медиите са загубили статута си на четвърта власт, констатира с тъга и Пенчо Хубчев от фондация "Фридрих Еберт". По думите му има два вида монопол в областта на медиите в България – на отразяването на управляващите и в разпространението на вестниците. Една групировка държала 80 на сто от разпространението в момента, даде пример той.
Журналистът от в. "Сега" Светослав Терзиев добави, че у нас има медиен монополизъм и върху рекламата, който е нарочно създаден, защото чрез нея се управляват медиите.
Според Терзиев днес се наблюдават слаби медии, защото не могат да се финансират от собствената си дейност. Живеем в информационно общество, има бум на информацията и в същото време медиите линеят, някои изчезват, журналистите стават лесни за купуване, отбеляза Терзиев.
Концентрацията на медиите е болест, която порази много държави, дори Италия и Франция, а у нас една банка, в която държавата държи парите си, финансира изкупуването на медии. Държавата има интерес от това, защото тези медии ще отстояват интересите на властта, каза Терзиев и веднага допълни, че това е заблуда и са хвърлени пари на вятъра, защото хората, които искат информация ще я намерят в интернет.

Стр. 4

 

СБЖ: Медиите стъпват на пръсти край корупцията

в. Дума | Веселка ВЕНКОВА | 26.02.2011

"Журналисти срещу корупцията, за правова държава", бе темата на дискусията, организирана вчера от Съюза на българските журналисти и фондация "Фредрих Еберт". Председателят на УС на СБЖ Милен Вълков "хвърли" ръкавицата и обяви, че българските медии стъпват на пръсти покрай корупционните практики и се страхуват да пишат по темата.
Зам.-председателят на Комисията за борба с корупцията в 40-ото Народно събрание
Минчо Христов попита защо медиите не се интересуват от държавната субсидия за политическите сили – как и за какво се харчат тези пари, има ли финансов контрол в партиите, проследяват ли се дарителите и размера на даренията, които те са длъжни да публикуват.
Любомир Стефанов поиска да научи дали отношенията с крупните рекламодатели, публикуващи във всякакъв вид медии огромни рекламни материали, не са вид корупционна практика, щом по вълнуващи обществото въпроси, свързани с дейността им, не се пише. Цветко Цветков пък се заинтересува при разкриването на източниците на консултантските хонорари на вътрешния министър може ли да се приложи разбирането за "надделяващ обществен интерес".
Ръководителят на правния екип на програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов говори по темата "Журналистите и достъпът до информация" и даде примери за успешно ползване на Закона за достъп до обществена информация при журналистически разследвания.

Стр. 2

Съюзът на българските журналисти, съвместно с Фондация „Фридрих Еберт”, организира тема: “Журналисти – срещу корупцията, за правова държава”

СБЖ I 20.02.2011

Дискусията ще се проведе на 25 февруари (петък) от 09.30 ч. до 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Срещата ще бъде открита от Марк Майнардус, зав. регионално бюро на Фондация "Фр. Еберт" в София и Милен Вълков, Председател на СБЖ.

Докладчици по темата са Алексения Димитрова, журналистка от в."24 часа" и Александър Кашъмов, юрист от Програма "Достъп до информация".

Предварителна програма

09.30 Регистрация на участниците

09.45 Откриване: Милен Вълков, председател на СБЖ; д-р Марк Майнардус, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”

10.00 Александър Кашъмов, юрист на програма „Достъп до информация”: Журналистите и достъпът до информацията”

10.20 Алексения Димитрова, журналист от в-к „24 часа”: „Ролята на разследващата журналистика в борбата срещу корупцията”

10.40 Дискусия

11.45 Обобщаване и заключителни думи

12.00 Бюфет

Оригинална публикация