Преподаватели от ЮЗУ с нова книга „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

 Югозападен университет "Неофит Рилски" I 30.01.2018

„Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ е заглавието на новата книга на доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова и доц. д-р Славянка Ангелова. Монографията на преподавателите от Правно-историческия факултет много умело съчетава стила на управление в публичната сфера с новите и традиционни комуникационни предизвикателства. Тя отразява спецификата в управлението на публичния сектор и доближава теоретичните постижения на науката до практическото им управление. Прокараната линия за развитието на професионалните комуникации е от критична значимост с оглед на реализацията на успешни публични политики на местно и на национално равнище. На следващо място, са разкрити важността на електронното управление и новото темпо в развитието на публичната администрация. Доказана е тезата, че работата на публичните организации, е също толкова зависима от комуникиране, колкото и тази на корпорациите, неправителствените и нестопанските организации, а новите начини на управление в публичния сектор предполагат точно това. За всяка политика, която организацията иска да проведе, е необходимо обществено доверие и подкрепа. Тези принципи предполагат една отвореност, отговорност и прозрачност в провеждането на публичните политики.

Идеите в книгата са стъпили на здрава теоретична и практическа основа с оригинален подход към структурата на изложението.

Знанията, които предоставя монографията ще са от полза за широк кръг аудитория – работещите в държавната администрация, бизнеса, научните среди, студентите от специалностите Връзки с обществеността, Публична администрация, Право, Национална сигурност и др.

Авторите продължават да разширяват научните си търсения в интердисциплинарната област на комуникациите и управлението, като работят върху нови и неизследвани области на тази съвременна релация. В бъдеще смятат да продължат и подготвят нова колективна монографична разработка, с насоченост към брандирането, пъблик рилейшънс и управлението на човешките ресурси.

Рецензенти на монографията са проф., д.н., полк.(о.з) Стойко Стойков, експерт в теорията на публичния мениджмънт, доц. д-р Мирослава Пейчева, експерт в областта на управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, социалния одит и корпоративната социална отговорност, Христина Шопова, заместник-кмет на Община Благоевград, Валентин Чиликов, главен секретар на Агенцията за метрологичен и технически надзор.

Оригинална публикация

Денят на „PR студента” отбелязаха в ЮЗУ

www.e-79.com I 27.11.2014г. 

Денят на „PR студента” в ЮЗУ „Неофит Рилски” беше отбелязан с научна сесия, интерактивни игри и дискусия за пътя на студентите, завършили специалността след дипломирането.

„Стараем се обучението по PR да не бъде просто едно скучно обучение в академичните зали. То да бъде интерактивно, изкуство на преподаването, на привличане на вниманието и задържане интереса на студентите. Смятам, че това сме го постигнали в голяма степен, след като нашата специалност е една от най-желаните в университета.”, каза : доц. Славянка Ангелова, ръководител катедра „Връзки с обществеността”.

Инициативата се организира от студенти четвърти курс специалност „Връзки с обществеността“, на които предстои дипломиране и излизане на трудовия пазар.

„Ние поддържаме чрез различни канали и средства обратна връзка със завършилите студенти. Те са доволни и имат някои препоръки, които ние се стремим да бъдат реализирани в учебните ни програми.”, поясни доц. Ангелова.

Преподавателите и студентите имат желанието да превърнат този „Ден на PR студента“ в традиция за студентите, катедрата и университета. Месец ноември не е избран случайно. Това е месецът, през който преди седемнадесет години е създадена специалност „Връзки с обществеността“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

 

Оригинална публикация  

24-г. възпитаничката на ЮЗУ е новият пиар на ГЕРБ, местят офиса си в къщата на “Баба Дона”

в. Струма, Благоевград | Жана ХРИСТОВА | 13.09.2013

С нов пиар – красивата Десислава Айдарова, нов офис и нов престижен пост за лидера-депутат Кирил Калфин започват политическият сезон кюстендилските гербери.

Новата дама, отговаряща за връзки с общественост в партията на Бойко Борисов, е от Сапарева баня, тя е 24-годишна и досега е била глас на партийната структура в Дупница. Завършила е "Публична администрация" в ЮЗУ – Благоевград и член на младежката структура на ГЕРБ.
Новината около областния координатор на партията и депутат от ГЕРБ Кирил Калфин е, че той е включен в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.
Това не е съвсем ново поприще за мен, тъй като и в предишния парламент бях в тази комисия, каза за "Струма" Калфин. Връщането на хората на ГЕРБ в комисиите в НС става от есенния
политически сезон. Новият офис на кюстендилската структура на ГЕРБ пък вече не е на алеята с липите в центъра на града, а малко по-настрани, в така наречената къща на "Баба Дона", където доскоро се помещаваше партийният клуб на една от ВМРО структурите.
Смятам, че там ще ни е по-добре, въпреки че има само две стаи, обясни Калфин. В момента се прави ремонт на сградата и до седмица се очаква и освет на клуба, каза лидерът на кюстендилските гербери.
За разлика от наема на досегашния офис на партията, този тук е по- скоро символичен, още повече че сградата е общинска и по Закона за партиите кюстендилските гербери се възползвали от възможност да наемат общинско помещение.

Стр. 3

Снимка: в. Вяра

Тризначките мечтали да учат PR, не ги приели 3 години

www.24chasa.bg | 26.12.2012

Тризначките Вяра, Надежда и Любов, станали известни с участието си в "Биг Брадър", се отказали от мечтата си да изучават модерната специалност „Връзки с обществеността" (PR), след като не успели да влязат в университета три години подред.
Всяка една от сестрите се опитвала няколко поредни кандидат-студентски кампании да изкара изпитите за влизане в Благоевградския университет, но така и не успели, писа „Блясък".
Неотдавна тризначките признаха, че мечтаят да учат пиар. Близки до сестрите обаче издават, че те вече са се отказали от най-съкровеното си желание в сферата на образованието, тъй като така и не могли да се справят с кандидат-студентските изпити по български език и литература, които са задължителни за тази дисциплина.  

Оригинална публикация

ЮЗУ студенти се учиха как да търсят работа и информация в Европейския съюз

в. Вяра, Благоевград | Весела СУКАЛИНСКА | 17.11.2012

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ се учиха как да търсят работа и информация в Европейския съюз на информационен семинар, организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България съвместно с Представителството на Европейската комисия.
Гост-лекторите Ралица Ковачева (журналист по европейските въпроси), Гергана Куцева (медиен експерт), Теодор Стойчев (пресаташе на ЕП в България) и Христо Христов (съветник "Преса и медии към Представителството на ЕК), представиха комуникационната политика на двете европейски институции.
Основните направления, върху които се постави акцент, бяха свързани с институционалните и медийните аспекти на комуникацията с ЕС, новите канали за информиране на гражданите и присъствието на европейските теми в българските медии. След презентациите се състоя конструктивна дискусия, в която основният интерес беше насочен към възможностите за стажове и работа в структурите на ЕС.
Участниците в семинара се обединиха около идеята за бъдещи съвместни инициативи.
По време на проявата бе показана и изложбата "5 години членство на България в ЕС".

Стр. 2

Специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” отбелязва 15-годишнина

Югозападен университет „Неофит Рилски” I 8.11.2012

На 13.11.2012 г. (вторник) ще се отбележи 15-годишнината от създаването на специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Инициативите около честванията на събитието са обединени под мотото „Думите казват- делата показват”. Мероприятието стартира в 10.00 часа в Университетски център „Бачиново” с официална церемония и кръгла маса на тема „Академизъм – бизнес. Резултатът от сътрудничеството между PR-образованието и PR-практиката”. В обсъждането ще бъдат засегнати въпроси относно повишаване ефективността на образованието по обществени комуникации и предизвикателствата пред PR-практиката, изискващи добавяне на нови дисциплини и усъвършенстването на социалните качества и професионални компетенции, върху които трябва да се акцентира при обучението на студентите. Специални гости на събитието ще бъдат представители на академичната общност от различни университети в страната, бизнеса и професионалните PR-организации, както и реализирали се и настоящи студентите от специалността.
Програмата ще продължи с тренинг за студентите, който комбинира концепции за устойчиво усвояване и усъвършенстване на основните принципи в PR. Непосредствена задача е развитието на уменията за работа в екип, аналитичното и креативното мислене, професионалното и етичното поведение.
Мероприятието ще завърши after парти.

За специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
В хода на своето утвърждаване относително новата научна специалност “Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” постоянно разширява познавателните си територии и засилва взаимоотношенията си със социалната практика. Създадена в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Обществени комуникации”, приета с ПМС от 04.11.1997 г., обнародвана в ДВ, бр.106 от 14.11.1997 г. През периода на своето съществуване специалността преминава през две много успешни процедури по акредитация, въз основа на които получава правото да обучава студенти за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и „магистър”.
В момента специалността е в структурата на Правно-историческия факултет със самостоятелна катедра.
Мисията на специалност „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В съответствие с тенденциите в развитието на висшето образование, основната цел е да се реализира завършен цикъл на класическата триада: теоретични знания практически умения приложение в сферата на PR.
В тази връзка усилията на преподавателите в специалността са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.
В модерното европейско общество интересът към PR непрекъснато нараства, специалност “Връзки с обществеността” в Правно-исторически факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски” представлява образователен, институционален и научен отговор на новите предизвикателствата и амбицията да отговаря на тях. Подготвените в нея професионалисти са силно адаптивни към социалния контекст и притежават необходимите качества за критичен анализ на протичащите процеси и явления в него.

 

Успешен практически семинар на възпитаниците от Катедра по връзки с обществеността “Комуникационната политика на Народното събрание”

в. Струма, Благоевград | 24.05.2012

Доц. д-р С. Ангелова: Практическата ориентация на студентите е един от основните приоритети

Един от основните приоритети на Катедрата по връзки с обществеността към Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", на който ръководството определя първенстваща роля, това е практическата ориентация на студентите, каза ръководителят на катедрата доц. д-р Славянка Ангелова по повод практическия семинар на тема "Комуникационната политика на Народното събрание", състоял се преди няколко дни в сградата на парламента.
В семинара, организиран от гл. ас. Славка Попова, участваха студенти от първи, втори и трети курс от специалността, а в дискусията се включиха народните представители Стефан Данаилов и Лютви Местан, членове на Комисията по култура, гражданското общество и медиите, както и PR експерти от Народното събрание.
В дискусията освен комуникационните канали на парламента бе обсъдено мястото и актуализацията на ролята на националните парламенти в контекста на Лисабонската конвенция, както и практиките по приема на Закона за радиото и телевизията през 1998 г., възможностите за регулация от СЕМ и квотата на Народното събрание в него, каза С. Попова.
Стефан Данаилов запозна студентите с начина на тематичното изработване и подготовка на Законопроекта за култура от 2005 г. и Закона за киноиндустрията. Студентите с интерес проследиха пътя на гражданските жалби и отчетите на СЕМ, бяха изключително впечатлени от работата на "любимеца на цял народ" като депутат и предизборните му битки за вицепрезидент, перипетиите му като министър на културата и непрекъснатото съвместителство с преподавателската работа и актьорската професия. Културата е надстройка, а политикът трябва да има харизма, интелигентност, да може да прави жестове, да накара хората да му повярват, каза в края на дискусията с ЮЗУ възпитаниците Стефан Данаилов, отговаряйки на въпросите, с които бе засипан.
С експертите по връзки с обществеността към Народното събрание студентите дискутираха чисто практически въпроси около подготовката на различни PR акции, процедурите при подготовка на срещи и брифинги, мястото и ролята на парламентарните журналисти. Студентите разгледаха библиотеката на Народното събрание, постоянната и временните изложби, след което присъстваха и на петъчния парламентарен контрол в пленарната зала.

Стр. 13

Доц. Румяна Модева: В съвременното общество насилието се игнорира

www.focus-radio.net | 20.03.2012

Научна сесия на тема „PR на насилието в съвременното общество – проблеми и проекции” се провежда днес в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. За Радио ‘‘Фокус’’ – Пирин ръководителят на проекта доц. д-р Румяна Модева обясни, че научната сесия се организира във връзка с подетата от Европейската комисия инициатива настоящата 2012 г. да бъде посветена на борбата с насилието и солидарността между поколенията. Самата научна сесия се провежда под егидата на европейската асоциация против насилие. Доц. Модева подчерта, че „най-ценното” на научната сесия е, че тя е изцяло организирана от майсторския клас по PR в ЮЗУ-Благоевград. „Това е третият майсторски клас, първият е на Райна Кабаиванска, на Малин Кръстев в НАТФИЗ, третият е в ЮЗУ”, обясни доц. Модева. Тя бе категорична, че „за голямо съжаление” в обществото ни се импровизира прекалено много с понятието PR. „PR-рът е едно управление на информацията, което има за цел да упражни убеждаващо въздействие чрез комуникация за промяна на нагласите, интересите и потребностите на конкретни публики”, заяви доцентът. В тази връзка те подчерта, че когато се говори за насилие не трябва да се манипулира общественото мнение. На населението проблемът за насилието трябва да бъде представен така, че да се разбере категорично, че насилието съществува, а не е само мит. „В съвременното общество насилието се игнорира. На първо място, като цяло насилието е ненаказуемо, използва се за пропагандно афиширане на агресия”, заяви доц. Модева. Според наблюденията на специалистите, корените на насилието се зараждат още в ранна детска училищна възраст, когато върху определени деца се упражнява не само физическо, но и прихическо насилие. Именно след такива ситуации жертвите на насилие се отчуждават от общественото. Отчуждението в самото семейство също се оказва важен фактор за формирането на личността.

Респектиращ анализ за еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие

в. Струма, Благоевград | 01.03.2012

"Медиализираната реалност" на доц. д-р Добринка Пейчева, преподавател по Социология на масовите комуникации в Катедрата по социология на Философския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", е ново категорично потвърждение за вярната политика на университетското издателство да популяризира най-интересното от научните изследвания на преподавателския състав.
Всъщност "Медиализираната реалност" е четвърта монография, която доц. Пейчева предлага на интересуващите се от трансформациите в социума. Основната концептуална рамка, в която са разположени изследователските й усилия, са превъплъщенията на почти всички социални сфери и области в медиализирани траектории с различен тип социо-културни последици, предпоставящи предефинирането на обществото от модерно в постмодерно или в крайна сметка – в медиализирано общество. В "Медиализираната реалност" тя проследява тези процеси в днешните постмодерни времена, търси трансформациите им в почти всички сфери на обществото, за да подчертае в крайна сметка, че комуникационността е фундаментът, върху който и в рамките на който социалното действие намира иманентните си очертания.
Няма съмнение, че книгата на доц. д-р Добрина Пейчева, адресирана към широк кръг специалисти – социолози, журналисти, политолози, антрополози, културолози, философи, PR специалисти и др., анализиращи еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие, ще се посрещне с интерес от всеки, изкушен от подобен тип анализи.

Стр. 13

ЮЗУ възпитаничка, снаха в Сандански, стана пиар на кмета А. Тотев

в. Струма, Благоевград | Лидия МАНЕВА | 12.01.2012

Албена Богаринова е новият пиар на община Сандански. Тя е назначена със заповед на кмета на общината Андон Тотев на пробен период с тримесечен трудов договор.

Мястото на пиар в община Сандански е вакантно вече трета година. За назначаването й натежа фактът, че А. Богаринова е завършила публична администрация, съобщи кметът А. Тотев, като й дава кредит на доверие през този пробен период.
А. Богаринова е завършила ЮЗУ "Неофит Рилски", семейна е, с двегодишно дете. Тя е родом от Червен бряг, омъжена е за санданчанин. Официално новият пиар на общината е назначен със заповед от 10 януари и е представена на екипа вчера лично от градоначалника.
През последните три години медийното отразяване на дейността на общината бе поверено на зам. кмета по образование Мария Чинкова.

Стр. 1, 6