Общото събрание на БДВО преизбра Управителния съвет за нов двугодишен мандат

www.bdvo.org I 24.11.2014г. 

На 22.11.2014 г., в зала 2 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе общо събрание на БДВО. Членовете на дружеството приеха отчета на Управителния съвет и КЕ за 2014 г. и приеха програмата за дейността на БДВО през 2015 г.

За нов двугодишен мандат бе преизбран настоящия управителен съвет в състав – д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илиана Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова, Радина Ралчева и Яна Събева. В Комисията по етика, освен досегашните и членове – Елица Наумова и Милена Атанасова, бе избран Даниел Киряков.

За председател на Дружеството за 2015 г. бе избран Асен Асенов, а за 2016 г. Радина Ралчева.
Общото събрание на БДВО бе част от програмата на първото издание на “Денят на Бернайс 2014″. 

 

 

Оригинална публикация 

БДВО организира “Денят на Бернайс 2014″

www.bdvo.org I 13.11.2014г. 

 

Българско дружество за връзки с обществеността ще почете рождения ден на считания от мнозина за “баща на PR професията” - Едуард Бернайс (1891-1995 г.) със серия от събития, които ще се проведат на 22 ноември във Факултета по журналистика и масова комуникация и Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”.

Програмата вкючва академичен панел на тема „Бернайс и съвременните измерения на връзките с обществеността“, който се организира съвместно с Българската академична асоциация по комуникации (БААК), студентски конкурс “Като Бернайс”, като победителите в него, освен признанието на журито ще получат възможност и за практически или учебни стажове в компании и неправителствени организации, Общо събрание на БДВО, както и професионална дискусия за бъдещото развитие на PR професията в България.

С пълната програма на събитието можете да се запознаете тук.

БДВО има амбицията да превърне “Денят на Бернайс” в ежегодно събитие посветено на всички аспекти от развитието на PR професията в България – наука, образование, практика. 

 

 

Оригинална публикация 

Общото събрание на БДВО ще се проведе на 22 ноември в зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски”

www.bdvo.org I 22.10.2014г. 

Покана за Общо събрание на БДВО

На основание член 11, т. 1 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква годишно общо събрание, което ще се проведе на 22 ноември 2014 г., събота, от 16:00 ч. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2014 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2014 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2015 – 2016 г.

4. Избор на Председател съответно за 2015 г. и за 2016 г.

5. Избор на Комисия по етика с мандат 2015 – 2016 г.

6. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2015 г.

7. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2014 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос, както за 2014 г., така и за 2015 г. в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

 

Оригинална публикация