Телевизията – нож с две остриета

www.sbj-bg.eu  I 04.06.2014 

Телевизията се превърна в постоянен и дори господстващ фактор в живота на съвременния човек. Тя ежедневно ни дава всевъзможна информация за света, което оказва огромно влияние как да мислим и как да разбираме случващото се. 

Учени непрекъснато правят изследвания какво дава и какво взема взирането в синия екран. Въпросът е дали това тв влияние е положително, отрицателно… или сбор от двете. Проучванията на плюсовете и минусите от „малкия екран” са много, а мненията безброй… Много изследователи смятат, че телевизията е опасен наркотик и най-големият манипулатор на обществено мнение. Също така, че детските болести през XXI век ще бъдат причинени от нея и компютрите. Други пък сравяват малкия екран с тютюнопушенето и дори с дявола. Отговорът се търси и в Библията. В Откровението на Йоан се казва: „И дяволът ще нахлуе в домовете на хората, затулен в кутия”. 

Ядем и спим пред малкия екран

Дали тази „кутия” е въплъщение на телевизора вкъщи, няма как да разберем със сигурност, но, от една страна, излиза, че доверяваме на малкия екран себе си, децата си, вярата си… дори ядем и заспиваме с него. В много семейства, често всеки си има има свой собствен за да не му се налага да се съобразява с предпочитанията на другия.

Според Маршъл Маклуън, виден експерт в проучванията, медиите са променили човешката природа. „Типичната аудитория”, т.е ние, сме резултат от средството за масова комуникация „телевизия”, а не от програмите, които се излъчват. Според онези, които защитават телевизията – тя е най-големият източник на информация за света и обществото.

Преди появата й достъпът до сведения е бил много по-ограничен, съответно сме се развивали с много по-бавни темпове. Чрез телевизията имаме достъп до знания – и то непрекъснато. Можем да видим места, които вероятно никога няма да успеем да посетим.

Комуникираме със света от разстояние и научаваме нови неща за животните, вселената, науката, културата, за себе си… Телевизията не може изцяло да се определи като положителен или отрицателен фактор. Подобно на повечето неща, изпълващи човешкото ежедневие – и тя е нож с две остриета.  

Оригинална публикация

Leave a Reply